Sunt cu siguranţă momente în care ai vrea mai mult de la tine şi chiar nu ştii cum să depăşeşti nişte dificultăţi personale pe care toţi le-am putea întâmpina: să mă înţeleg mai bine cu părinţii, să îmi fac prietenii pe care mi-i doresc, să lucrez eficient şi plăcut cu colegii, să am mai multă încredere în mine, să fiu mai motivat şi mai planificat.Se regăsesc în tine resursele necesare pentru a învăţa să faci toate aceste lucruri. Psihologii Centrului de Consiliere te pot sprijini cu expertiză, teste şi chestionare psihologice, sesiuni de lucru individuale şi de grup.

Psychological Counseling

For sure sometimes you feel that you are far away from your best self and you really don't know how to

overcome some personal difficulties that you have like: to get along better with your parents, to make the

friends you want, to work efficiently and pleasantly with colleagues, to have more confidence in yourself,

to be more motivated and more organized. You have all the necessary resources to learn to do all these

things. Career Counseling Center psychologists can support you with expertise, psychological tests and

questionnaires, individual and group work sessions. All you have to do is to contact us!

Există viaţă după facultate! Ar putea fi viaţa de profesionist pentru care te-ai pregătit până acum. Dacă te gândeşti să te angajezi, te putem sprijini cu informaţii despre CV, scrisoarea de motivaţie şi interviul de angajare + student kit. Dacă vrei mai mult decât informaţii, vino cu CV-ul şi îţi oferim feedback!
Dacă vrei să ştii precis ce calităţi ai, la ce eşti cel mai bun (ce poţi face cel mai bine), dacă eşti pregătit să te cunoşti mai profund, consilierii noştri în carieră te vor sprijini să afli aceste răspunsuri.


Career counseling

There is life after college! It could be the professional life you've been preparing so far. If you are

thinking of getting a job, we can support you with information about your CV, cover letter and job

interview + student kit. If you want more than information, send us your CV and we will give you

feedback!

If you want to know exactly what are your strengths, weaknesses, , if you are ready to know yourself

more deeply, contact us and our career counselors will support you to find the answers you need.

Dear all,

We would like to announce you that starting today25 March 2020, UPB  provides students with a new type of service, i.e. online counselling.

The online counselling service is free and confidential (one to one sessions).

UPB counselling services provide psychological and career counselling and thus we are trying to be close to our students through these difficult times when everyone needs moral support.

All educational resources and worksheets for foreign students can be found in this section, E- counseling.

The individual counseling sessions will also take place here.